23.No utter/Jangan gunakan Cutter.

Simbol Dont Use Hook -BAM CARGO
Simbol Hindari Barang dari pengait

Simbol ini memberi petunjuk agar tidak membuka kemasan kardus dengan menggunakan cutter.